Anunț important

În spiritul bunei colaborări instituționale și pentru corecta informare a părinților și elevilor din instituția dumneavoastră de învățământ, vă adresăm rugămintea de a populariza informațiile de interes general din partea Biroului informare-recrutare al  Centrului militar judeţean Neamţ.

Bookmark the permalink.