Ținte strategice

Dezvoltare instituționalӑ prin utilizarea oportunitӑților oferite de resursele TIC;

Crearea unui climat de siguranțӑ fizicӑ și psihicӑ atat ȋn rândul elevilor cât și ȋn rândul personalului didactic;

Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare.

O formă de educaţie extracurriculară,CERCUL „MÂINI DIBACE DE ROMÂN”,accesibilӑ tuturor,cu beneficii ȋn dezvoltarea personalӑ a elevilor,a imaginii școlii și totodatӑ a bazei materiale a acesteia;

Comments are closed.