G.D.P.R.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

             „Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.

                    Obligațiile pe care le au operatorii de date cu caracter personal sunt reglementate în Capitolul IV din Regulamentul (UE) 2016/679. Printre principalele obligații ale operatorului în aplicarea Regulamentului se numără:

  • respectarea principiilor de prelucrare a datelor (art. 5 din Regulament);
  • respectarea drepturilor persoanelor fizice (art. 12-23 din Regulament);
  • asigurarea securității datelor (art. 25 și art. 32 din Regulament);
  • desemnarea unui responsabil cu protecția datelor (art. 37-39 din Regulament), după caz;
  • notificarea încalcărilor de securitate (art. 33 din Regulament), după caz;
  • evaluarea impactului asupra protecției datelor și respectarea drepturilor persoanelor fizice (art. 35 din Regulament), după caz;
  • cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal (art. 30 din Regulament).”

                    Pentru mai multe informații se poate accesa site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Comments are closed.